Menu
Pet Friendly
Reserva Online

Un hotel amb molta història

Els orígens de l’Hotel Adserà es remunten a 1934, any en què el seu fundador Pere Adserà Tomas va emprendre la construcció de la primera part de l’edifici. Sent des de 1925 arrendatari del xalet del centre excursionista de Catalunya i davant de l’augment de demanda de places va emprendre la construcció d’un edifici amb habitacions per cobrir les puntes d’ocupació.
Posteriorment l’edifici original es va anar ampliant i remodelant fins als nostres dies en què continua regentat pels seus descendents.

L’arribada de Pere Adserà Tomàs a La Molina es remunta el desembre 1925, quan es va inaugurar El Chalet del CEC. Necessitats d’una persona que regentés el Xalet i que estigués disposada a traslladar-se a viure allà, Ignacio Folch va contactar amb Pere Adserà Tomàs qui, després d’una visita prèvia i una vegada liquidat el seu negoci d’hoteleria a Barcelona, es va traslladar a viure La Molina amb la seva família.

Pere Adserà va emprendre aquesta tasca de primer hoteler amb tal afecte i afecció que, junt amb el CEC, van emprendre aviat millores i ampliacions del Xalet de La Molina. En aquelles èpoques a La Molina no hi havia llum, telèfon, xarxa d’aigua, ni tan sols carretera transitable. Tot es va anar aconseguint amb lluita i abnegació.

L’any 1934, Pere Adserà va construir el primer nou edifici que seria l’Hotel Adserà. Del 1936 al 1939 passa tota la guerra a La Molina. En el CEC s’allotgen les Brigades Alpines i després colònies infantils.

El 1939, una vegada finalitzada la guerra, Pere Adserà torna a reemprendre l’activitat i entre el període de 1942 a 1957, emprèn la primera conducció d’aigua de la Molina. Construeix quatre edificis nous, dels quals un ha estat la Clínica Esportiva Samaranch, un altre l’edifici Maina i ampliacions al propi Hotel Adserà. Col·labora amb els clubs de Terrassa i Sabadell perquè construeixin el seu propi hotel, que els gestiona durant uns anys, també lloga uns anys uns annexos al Club de Tennis Barcino fins que construeixen el seu propi edifici.

En la construcció del primer telecadira de l’estat promogut pel conegut pioner Josep Mª Guilera, el 1943, participa amb l’adquisició d’accions que es van emetre per sufragar les despeses. Vet aquí també la figura d’un pioner, que amb tant afecte va dedicar tota la seva vida a La Molina arribant a convertir-se en el primer carter i meteoròleg del lloc.

  • Share

Altres pàgines